دوره های مدرسه نسل کارا

معرفی دوره های

مدرسه نسل کارا

مدرسه نسل کارا پیشتاز در ارائه دوره های آموزشی مناسب برای کودکان

مجتمع آموزشی نسل کارا با باور و تعهد و تأكيد بر نوآوری ، خلاقيت، تقويت روحيه نقادی و نقد پذيری و استفاده از فناوری اطلاعات و يادگيری مستمر و پيوسته و بستر سازی حضور در عرصه های آموزش بين المللی و حضور در شبكه مدارس مجازی، پروژوه هايی را در مقاطع مختلف آموزشی به اجرا گذاشته است.
       بدين منظور مجتمع فرهنگی-آموزشی نسل کارا به عنوان مدرسه زندگی، با استقرار نظام مدیریتی مدارس مطلوب حاصل مديريت مطلوب و انتقال ارزش های اصلی از طريق گفتار و كردار ميباشد.

ما معتقديم در راستاي ارزش هاي متعالي انساني با فراهم نمودن محيطی امن،عاطفی،پربار و با اتكاء بركادری  مجرب در آموزش نوين و پژوهش مبتنی بر اصول پژوهشی ميتوانيم شرايطی پويا همراه با چالش و تأكيد بر تربيت و مهارت زندگی فراهم نماييم تا دانش آموزان بتوانند توانايی های خويش را باور نموده و به حداكثر ممكن برسانند.

89%

روحیه عالی

تلاش برای روحیه بالای کودکان

90%

آموزش قوی

تلاش برای آموزش قوی

95%

مدرسان

مدرسانی حرفه ای و کاربلد

86%

دوره هاا

آزمون و دوره های حرفه ای برای کودکان

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://naslkara.ir/?p=9906

نسل کارا

مجتمع فرهنگی-آموزشی نسل کارا به عنوان مدرسه زندگی، با استقرار نظام مدیریتی مدارس مطلوب حاصل مديريت مطلوب و انتقال ارزش های اصلی از طريق گفتار و كردار ميباشد.

نسل کارا پیشتاز در آموزش

مجتمع آموزشی نسل کارا با باور و تعهد و تأكيد بر نوآوری ، خلاقيت، تقويت روحيه نقادی و نقد پذيری و استفاده از فناوری اطلاعات و يادگيری مستمر و پيوسته و بستر سازی حضور در عرصه های آموزش بين المللی و حضور در شبكه مدارس مجازی، پروژوه هايی را در مقاطع مختلف آموزشی به اجرا گذاشته است.

سوالی دارید؟ از ما بپرسید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند. یا با شماره درج شده در سمت چپ در ارتباط باشید